KENTSEL DÖNÜŞÜM-İMAR BARIŞI-DEPREM TESTİ

 

 

RİSKLİ YAPI İZİN BELGESİ

 

 

 

 

ÖZDÖNÜŞÜM MÜHENDİSLİK

Firmamız Özdönüşüm Mühendislik- (www.depremolcum.com )Mühendislik hizmeti olarak mevcut binaların performans durumlarının tespitini yapmaktadır. Mevcut binaların performans durumunu tespit için önce binanın beton laboratuvarı tarafindan T.S. 10465/1982 – Ts EN 12504 – 1/2002 Ts EN 12390 – 3/2002 Standartlarına göre bina analizi için aşağıdaki cihazlar ve işlemleri uygulamaktadır ve raporlamasi yapılmaktadır.Daha sonra İnşaat mühendisinin mevcut binanın taşıyıcı sistemi üzerinde rapor sonuçlarına göre bilgileri güncelleyip paket program ile analizini yapıp son deprem yönetmeliğine uygunluğunu tespit edip, mevcut binanın performans yeterliliği veya güçlendirilmesi gerektiği kararının saptanmasını sağlamaktadır.

 

İMAR BARIŞI

İMAR BARIŞI BROŞÜRÜ:

İMAR BARIŞI GİRİŞ TANITIM VİDEOSU:

 

 

KENTSEL DÖNÜŞÜM
Riskli yapı tanımı:Riskli yapı 6306 sayılı kanunda “Riskli alan içinde veya dışında olup ekonomik ömrünü tamamlamış olan ya da yıkılma veya ağır hasar görme riski taşıdığı ilmi ve teknik verilere dayanılarak tespit edilen yapı” olarak tanımlanmıştır.

FİRMAMIZ ÖZDÖNÜŞÜM MÜHENDİSLİĞİN  (www.depremolcum.com) KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARI:

Bu işlemler sonucunda laboratuvar gerekli çalışmaları yaptıktan sonra sonuçları rapor haline getirir. ve firmamıza  Özdönüşüm Mühendislik (www.depremolcum.com) sunar.Firmamız  Daha sonra İnşaat mühendisinin mevcut binanın taşıyıcı sistemi üzerinde rapor sonuçlarına göre bilgileri güncelleyip paket program ile analizini yapıp son deprem yönetmeliğine uygunluğunu tespit edip, mevcut binanın performans yeterliliği veya güçlendirilmesi gerektiği kararının saptanmasını sağlamaktadır.

 

Özdönüşüm Mühendislik

web:(www.depremolcum.com)