Deprem Testi ve Deprem Raporu

 

DEPREM TESTİ NASIL YAPILIR

T.S. 10465/1982 – TS EN 12504 – 1/2002 TS EN 12390 – 3/2002 Standartlarına göre binalarda Deprem testi yapmak için aşağıdaki cihazlar ve işlemler uygulanmaktadır.

· Schmidt Çekici:Deprem testi yapılacak yerin TSE Standartlara göre yapının belirli yerlerinden Schmidt çekici okumaları yapılır. Okuma sonuç değerleri, yapının tamamı ile ilgili bir değerlendirme yapılması hususunda bilgi verir.

· Çelik Donatı tespiti:Deprem testi yapılacak yerde Ferroscan cihazı ile , binanızdaki donatının çapları ve donatı aralıkları mesafeleri , etriye çapları, aralıkları, paspayı değerleri varsa beton içindeki yapılan işçilik hatalarından oluşan boşluklar tespit edilir.

· Donatı dedektörü: Binanınızdaki teknik eleman tarafından yapılan Deprem testi tespitlerinde uygun görülen yerlerinden karot numunesi almadan önce, mevcut çelik donatıyı kesmemek için,çelik donatıların yerlerinin tespit edilip, karot alınacak yerin zararsız bir şekilde tayin edilmesi için kullanılır.

· Karot alımı:Deprem testi için yapılan ve Karot alımı tespit edilen yerlerden karot makinesi ile binanızın beton kalitesini tespit etmek amacıyla, TSE standartlarına uygun şekilde, numune alma işlemidir. Karot alımından dolayı betonda oluşan boşluklar, yüksek mukavemetli kendinden genleşen özel bileşimli harç ile doldurulur.

· Basınç Dayanım tayini ve Raporlama:Deprem testi ile alınıp Laboratuvara getirilen karot numuneleri, TSE standartlara göre özel makinelerde kesilip, başlıklaması yapılır. TSE standartları doğrultusunda kür şartları tamamlandığında basınç deneylerine tabi tutulur. Deprem test sonucunda yapılan Deneyler kalibre edilmiş bilgisayarlı en son teknolojiyle donatılmış presler ile yapılıp, deney sonuçları bilgisayar tarafından raporlanır.

· Değerlendirme:Deprem testi neticesinde Raporlama sonucu bulunan değerler, konusunda uzman mühendisler tarafından değerlendirilir. Binanın mevcut projesi ile röleve kontrolü yapılır. Gözlem ve önerileri içeren resmi rapor halinde sunulur.

Müşterilerimizin talebi sonucunda , teknik uzman mühendis, binanızın projesinin olup olmadığı, konut veya işyeri mi, konut ise toplam daire,işyerlerinin toplam dükkan sayısı, binanızın toplam kat adedi, oturum alanı, toplam inşaat alanı, binanın yaşı ve binanın adresi gibi bilgileri alarak, randevu verir.

Binanızın bodrum katları, zemin katı, ve diğer katlarından TSE standartlarına göre yukarıda belirttiğimiz cihazlarla, bina hakkında yeterli bilgi edinilmesi husunda ,yeterli sayıda deprem testi yapılır.
Yapılan deprem testi deneyleri ve gözlemleme sonucunda ,Teknik eleman nezaretinde binanın geneli incelenerek; taşıyıcı sistemlerde depremden veya çeşitli nedenlerden dolayı hasar meydana gelip gelmediği ve binada herhangi bir olumsuzluğun oluşup oluşmadığı yerinde fotoğraflarla tespit edilir. Bütün bu yukarıda belirttiğimiz deprem test ölçümler ve Deprem test kontrolleri neticesinde elde edilen sonuçlar, laboratuarda değerlendirilerek rapor haline getirilir ve siz müşterilerimize sunulur.
Binada yapılan deprem testi ve laboratuvarda yapılan deprem test ile elde edilen mukavemet değerleri bina deprem raporu ile sonuçlandırılır. Bu deprem raporu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı logolu kağıda raporlanıp müşteriye teslim edilir.
Bu raporlar tüm resmi ve özel kurumlarda kullanmak kaydıyla ve ayrıca TC Mahkemelerinde belge olarak kullanmak üzere yapı sahibine teslim edilir.

Bu suretle deprem testi yapan firmalar arasında, Özdönüşüm Mühendislik deprem test hizmetlerini TSE Standartları ve ISO 9001-2000 standartlarına uygun olarak yapan laboratuvarlarda hazırlatıp ve deprem testi yapıp bina ile ilgili durumun, nihai sonuçlarını raporlar ve sonuç olarak Özdönüşüm Mühendislik Firmamız bu sektörde öncülük ederek faaliyetlerini Teknolojik ve standartlara uygun olarak yapılandırıp çalışmalarını sürdürmektedir.

Özdönüşüm Mühendislik

web:www.depremolcum.com