Kentsel Dönüşüm

    

Kentsel dönüşüm ile detaylı bilgi yan menüdedir.

Kentsel dönüşüm müracaat evrakları:

1-Tapu fotokopisi

2-Kimlik fotokopisi

3-Başvuru dilekçe

4-Tapu müdürlüğünden alınan tapu takyidat belgesi, Belediyeden alınan emlak beyanı, Belediyeden alınan adres bilgileri (Numarataj bilgisi),Ruhsatlı binalar için Belediyeden alınan proje.

 

Kentsel Dönüşüm başvuru dilekçesi:

kentsel Dönüşüm mür. dilekçe