Kentsel Dönüşüm Bina Ortak Karar Protokolü Hizmetleri

 

                             

İlgili kurum onay yazısının tebliğinden sonra yaklaşık 60 gün içinde daha önce görüşmeleri yapılan Müteahhit (Yüklenici) ile yapılan ön anlaşma doğrultusunda bina maliklerinin en az 2/3 çoğunluğu ile bina ortak karar protokolü imzalanır.Bu protokölde riskli yapının yıkım kararı alınır.
Ortak karar protokolünde binanın yıkılmasının nasıl olacağı arsa paylarına karşılık yeni inşaata nasıl paylaşım yapılacağı,yüklenici ile paylaşımın nasıl yapılacağı, yeniden inşaatı için bakanlık onayı ile Kentsel Dönüşüm kredisinden yararlanılması gibi ilke kararları ve konularıda yer alır.
Ortak karar protokoline katılmayanların bağımsız bölümlerine ilişkin arsa payları, Bakanlık tarafından rayiç değeri tespiti ettirilerek bu değerden az olmamak üzere anlaşma sağlayan diğer paydaşlara satış gerçekleştirilemediği takdirde bu paylar, Bakanlık, toki veye idareye devredilir.
Binanın yeniden yapılması için yüklenici tarafından tüm projeler hazırlatılır.İlgili belediyeden ruhsat alınır ve inşaat süreci başlar

bina ortak kararı word-dilekçe örneği