kentsel dönüşüm nedir-avantajları nelerdir

 

 

Riskli yapı tanımı:Riskli yapı 6306 sayılı kanunda “Riskli alan içinde veya dışında olup ekonomik ömrünü tamamlamış olan ya da yıkılma veya ağır hasar görme riski taşıdığı ilmi ve teknik verilere dayanılarak tespit edilen yapı” olarak tanımlanmıştır.

 

 

Kentsel dönüşüm avantajları:

Kentsel dönüşümün hem ev sahiplerine hem de müteahhitlere çeşitli avantajlar sağladığını görmekteyiz.

Ev sahiplerine avantajı:

-Ömrünü tamamlayan binalar kentsel dönüşüm sayesinde  yıkılıp, deprem yönetmeliğine uygun olarak yeniden inşa edilir. Yeni yapılan binalar depreme dayanıklı yapılacağından, insanlar can ve mal güvenliği olan binalarda otururlar ve yeni yapılan binalar, eski güvenliksiz binalara göre çok fazla güvenli ve daha fazla değerde binalara sahip olurlar.

Müteahhitlere avantajları:

-Müteahhitler kat karşılığı anlaşma dahil tüm noter masraflarından muaftır ve yapmış oldukları daire ve işyeri satışlarından KDV oranından  %1 olarak faydalanırlar.

Kira yardımı avantajları:

-6306 sayılı kanun kapsamında riskli yapı maliklerine , ikamet ettikleri bir bağımsız bölüm için 18 ay kira yardımı yapılacaktır.Kira yardımı ödemelerinde riskli yapıda ikamet şartı aranmakta olup, kiracı ve sınırlı ayni hak sahiplerinden sadece bu şartı sağlayanlara ödeme yapılacaktır.

2018 kira yardımı miktarları:

Kira 960 tl — Kiracı 1920 tl — Ayni hak sahibi 4800 tl  olarak belirlenmiştir.

Kentsel dönüşüm kredi verilmesi avantajları:

Kentsel dönüşüm kredisinden yararlanılacak kişiler.

1- Konutlarını yeniden inşaa etmek isteyen hak sahipleri .

2-Riskli yapılarda en az 1 yıl oturan kiracı veya sınırlı ayni hak sahipleri.

3-Konutu riskli yapı olarak tespit edilen ve farklı bir konut almak isteyen maliklere

4) Hak sahiplerine kullandırılacak faiz destekli kredi tutarı en fazla 125.000.-TL’dir. Birden fazla bağımsız bölüme sahip olan hak sahipleri adına faiz desteği sağlanacak toplam kredi tutarı her bir bağımsız bölüm için 125.000.-TL ’yi aşmamak kaydıyla toplamda en fazla 625.000.-TL olabilecektir.

5) Bankalarca kullandırılacak Kentsel Dönüşüm Konut Kredilerinde standart konutlar için yıllık % 4 (aylık % 0.33), B sınıfı enerji verimliliği sertifikasına sahip konut için % 4.5 (aylık % 0.37), A sınıfı enerji verimliliği sertifikasına sahip konut için % 5 (aylık % 0.41) oranında Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Faiz Desteği verilecektir. Kentsel Dönüşüm İşyeri kredilerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca sağlanacak Faiz Desteği ise standart bireysel iş yerleri için yıllık % 3 (aylık % 0.25), B sınıfı enerji verimliliği sertifikasına sahip işyeri için % 3.5 (aylık % 0.29), A sınıfı enerji verimliliği sertifikasına sahip işyeri için % 4 (aylık % 0.33) oranında olacaktır.

6) Hak sahiplerine kullandırılacak faiz destekli konut kredileri için azami vade 10 yıldır. Bireysel işyeri kredilerinde 7 yıldır.

7) Kentsel dönüşüm kredisi kullanacak müşterilerimiz ödemelerini eşit taksitli veya bitmiş konut(edindirme) kredilerinde 12 ay, yapım kredilerinde ise 24 ay sadece faiz ödemeli olarak gerçekleştirebilir.